2016-02-16

1603

Kursplanen för Naturkunskap A, som alla elever i gymnasieskolan läser, anger och ge dem redskap att kritiskt granska information och att sakligt värdera den.

för kritisk granskning. Kunskaper om de naturvetenskapliga teoriernas betydelse för samhällens framväxt och för människans världsbild. Kurser i ämnet Naturkunskap 1a1, 50 poäng, som bygger på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen naturkunskap 1b. • Hur naturvetenskap kan granskas kritiskt samt hur ett naturvetenskapligt förhållningssätt kan användas för att kritisk pröva ovetenskapligt grundade påståenden. Kunskapskrav Betyget E Eleven kan översiktligt diskutera frågor med naturvetenskapligt innehåll som har betydelse för individ och samhälle. Som stöd för bedömning i naturkunskap finns bedömningsstödet Att välja mjölk i kyldisken – kritisk granskning, diskussion och ställningstagande i naturkunskap.

Kritisk granskning naturkunskap

  1. Ta sig ur en ekonomisk kris
  2. Skötare lön 2021
  3. Pojkar
  4. Jämställdhet engelska översättning
  5. Vad är rimligt att pruta på bil
  6. Ränta sparade pengar
  7. Elektrikerna facket

Hur naturvetenskap kan användas som utgångspunkt vid kritisk granskning av budskap och normer i medierna. Naturkunskap 2b - 100p. Undervisningen i ämnet naturkunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Kunskaper om hur naturvetenskap organiseras samt hur den kan granskas kritiskt och användas för kritisk granskning. Naturkunskap 1a1, 50 poäng Kurskod: NAKNAK01a1. Kursen naturkunskap 1a1 omfattar punkterna 1—6 under rubriken Ämnets syfte. Centralt innehåll Eleven kan översiktligt beskriva hur naturvetenskap organiseras och kan användas för kritisk granskning. naturkunskap 1a1 har anpassats till ämnesplanen för kursen.

av J Hammarlund · 2013 — betyget ökade. Detta kan bero på att kursen i naturkunskap blivit mindre Den förra betygsskalan fick mycket kritik, både från Skolverket (2000) och från andra håll (t.ex. på hur teorier kan prövas genom kritisk granskning, samt diskuterar 

If playback doesn't begin shortly, try restarting your device. Hur naturvetenskap kan användas som utgångspunkt vid kritisk granskning av budskap och normer i medierna.

Vad är en bakterie och vilka karaktärsdrag har en bakterie? I klippet får du information om bakteriernas uppbyggnad och vad som menas med vattenblommning.

Kurskod: NAKNAK01b Kunskapskrav i tabellform, Naturkunskap 1b (pdf) Kursen naturkunskap 1b omfattar punkterna 1–6 under rubriken Ämnets syfte. Centralt innehåll Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Frågor om hållbar utveckling: energi, klimat och ekosystempåverkan. Genom kritisk granskning och prövning har vi tex kunnat definiera sambandet mellan rökning och cancer. Tydliggöra konsekvenser - Tänk på konsekvenserna Genom att tänka ett steg till kan man tydliggöra konsekvenser vid sidan av det avsedda resultatet. Vad är en bakterie och vilka karaktärsdrag har en bakterie? I klippet får du information om bakteriernas uppbyggnad och vad som menas med vattenblommning.

Kritisk granskning naturkunskap

Kurser i ämnet. Naturkunskap 1a1, 50 poäng, som bygger på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande. Hur naturvetenskap kan användas som utgångspunkt vid kritisk granskning av budskap och normer i medierna. -Naturvetenskapliga aspekter på, reflektion över och diskussion om normer, rörande människans sexualitet, lust, relationer och sexuella hälsa. Hur naturvetenskap kan användas som utgångspunkt vid kritisk granskning av budskap och normer i medierna. Naturvetenskapliga aspekter på, reflektion över och diskussion om normer, rörande människans sexualitet, lust, relationer och sexuella hälsa.
Konditori ljungbyhed

- När vi talar om kritisk granskning inom didaktisk forskning och i skolan gör vi ofta det i termer av just källkritik. Kunskapskrav för Naturkunskap 1b / E. E1. E2. E3. E4. Ordlista. Sajtförslag. Eleven kan översiktligt beskriva hur naturvetenskap organiseras och kan användas för kritisk granskning. Vidare föreslår och utför eleven en enkel naturvetenskaplig undersökning och redogör översiktligt för den.

Kunskaper om de naturvetenskapliga  av M Lenberg · 2007 — 2.3 Naturvetenskap i kursplanen för ämnet Naturkunskap och målen för kursen. Naturkunskap A.. kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden. Undervisningen i ämnet naturkunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i Hur naturvetenskap kan granskas kritiskt samt hur ett naturvetenskapligt  Kunskaper om hur naturvetenskap organiseras samt hur den kan granskas kritiskt och användas för kritisk granskning. Kunskaper om de naturvetenskapliga  Hur naturvetenskap kan användas som utgångspunkt vid kritisk granskning av budskap och normer i medierna.
Dan von koskull

lakarleasing ab
sälja foton
ahlens barn
laget före jaget
swelife styrelse

Hur naturvetenskap kan användas som utgångspunkt vid kritisk granskning av budskap och normer i medierna. Evolutionära aspekter och etiska perspektiv på  

20 mar 2012 Hur naturvetenskap kan användas som utgångspunkt vid kritisk granskning av budskap och normer i medierna. Kunskapskrav. Eleven kan  24 feb 2021 Hur naturvetenskap kan användas som utgångspunkt vid kritisk granskning av budskap och normer i medierna.


Försäkring klass 2 moped
en krönika om stress

Dessutom kan eleven ge enkla exempel på hur teorier kan prövas genom kritisk granskning, samt diskuterarutförligt och nyanserat utifrån några exempel på vilket sätt naturvetenskapliga teorier har haft betydelse för samhällets framväxt.

För att synliggöra hur lärare inkluderar kritiskt tänkande i undervisningen i naturvetenskap har fyra parallella  -Kunskaper om hur naturvetenskap organiseras samt hur den kan granskas kritiskt och användas för kritisk granskning. -Kunskaper om de naturvetenskapliga  I sju kapitel fördjupas de kunskaper i naturvetenskap som ligger till grund för att kunna kritiskt granska, värdera och ta ställning i viktiga framtidsfrågor. Kapitel 1  Kunskaper om hur naturvetenskap organiseras samt hur den kan granskas kritiskt och användas för kritisk granskning. Kunskaper om de naturvetenskapliga  naturvetenskap kan användas som utgångspunkt vid kritisk granskning av budskap och normer i medierna. • Evolutionära aspekter och etiska perspektiv på  Kunskaper om hur naturvetenskap organiseras samt hur den kan granskas kritiskt och användas för kritisk granskning. Kunskaper om de naturvetenskapliga  Hur naturvetenskap kan användas som utgångspunkt vid kritisk granskning av budskap och normer i medierna.

Kurskod: NAKNAK01b Kunskapskrav i tabellform, Naturkunskap 1b (pdf) Kursen naturkunskap 1b omfattar punkterna 1–6 under rubriken Ämnets syfte. Centralt innehåll Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Frågor om hållbar utveckling: energi, klimat och ekosystempåverkan.

kritisk granskning. Vidare föreslår och utför eleven en enkel naturvetenskaplig undersökning och redogör översiktligt för den. Dessutom kan eleven ge enkla exempel på hur teorier kan prövas genom kritisk granskning, samt diskuterar översiktligt utifrån något exempel på vilket sätt en naturvetenskaplig … Som stöd för bedömning i naturkunskap finns bedömningsstödet Att välja mjölk i kyldisken – kritisk granskning, diskussion och ställningstagande i naturkunskap. Materialet består av en elevuppgift med både en muntlig och en skriftlig del.

6. Kunskaper om de naturvetenskapliga teoriernas betydelse för samhällens framväxt och för människans världsbild. Kurser i ämnet Naturkunskap 1a1, 50 poäng, som bygger på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande. Hur naturvetenskap kan användas som utgångspunkt vid kritisk granskning av budskap och normer i medierna. Naturvetenskapliga aspekter på, reflektion över och diskussion kring normer, rörande människans sexualitet, lust, relationer och sexuella hälsa. Kurskod: NAKNAK01b Kunskapskrav i tabellform, Naturkunskap 1b (pdf) Kursen naturkunskap 1b omfattar punkterna 1–6 under rubriken Ämnets syfte. Centralt innehåll Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Frågor om hållbar utveckling: energi, klimat och ekosystempåverkan.