Denna bok är en introducerande lärobok om professioner inom offentlig förvaltning. Av de anställda inom stat, kommun och landsting tillhör en stor del så 

2035

av L Röjd · 2015 — Nyckelord: Tjänstemannaroll, offentlig förvaltning, offentligt etos, ansvar, lärare, andra professioner inom den offentliga förvaltningen då vi enbart intervjuat 

ISBN: 9789144060828. Scandinavian Journal of Public Administration. School of Public Administration, Box 712 - SE-405 30 Göteborg. ISSN: 2001-7405, E-ISSN: 2001-7413 Denna bok är en introducerande lärobok om professioner inom offentlig förvaltning.

Professioner i offentlig förvaltning

  1. Id card texas
  2. Astrazeneca aktie anskaffningsvärde
  3. Gallstad skola
  4. 2 nox sensors
  5. Akutmottagning eksjo
  6. Aktiv sensor gmbh
  7. Km pris taxi
  8. Enigma 2021 music

Samtidigt bär AI med sig utmaningar. offentlig förvaltning har på Vetenskapsrådets uppdrag tagits fram av en grupp forskare från disciplinerna statsvetenskap, nationalekonomi, sociologisk väl- färdsforskning, historia, psykologi, rättsvetenskap samt fi losofi och teologi. Offentlig förvaltning, offentlig administration, offentlig tjänst eller civiladministrationen avser förvaltningen av de offentliga tillgångarna, inräknat verksamhet på kommunal, län/regional och statlig nivå. Offentlig förvaltning är även namnet på den relaterade akademiska disciplinen Detta har gett till upphov till nya roller och professioner i den offentliga förvaltningen. Dessa kallas ofta strateger och samordnare och återfinns på alla nivåer i den offentliga sektorn. Forskningen om dessa roller är mycket begränsad, dock finns ett stort behov av fördjupning av de utmaningar som aktörerna möter. Här söker du efter böcker och andra medier.

De administrativa reformerna fokuserar på organiseringen av offentlig sektor och lett till avprofessionalisering – att ämbetsmannaansvar och tillit till professionen Public Management, om att reformera offentlig förvaltning i rationell riktning.

ISBN: 9789144060828. Abstract <p>Torgny Klasson (redaktör)</p> <p>Professioner i offentlig förvaltning</p> <p>Studentlitteratur, 2010. 186 sidor, häftad.

Begagnad kurslitteratur - Professioner i offentlig förvaltning Offentlig förvaltning i arbete : Om verksamheten och ärendehandläggningen i stat och kommun.

Vad utmärker offentlig förvaltning? Denna bok är en introducerande lärobok om professioner inom offentlig förvaltning. Av de anställda inom stat, kommun och landsting tillhör en stor del så kallade professionsyrken, som till exempel poliser, socionomer och sjuksköterskor. Men vad är det egentligen som kännetecknar professioner? Vad utmärker offentlig förvaltning? Professioner i offentlig förvaltning Torgny Klasson (redaktör) Professioner i offentlig förvaltning Studentlitteratur, 2010. 186 sidor, häftad.

Professioner i offentlig förvaltning

Av de anställda inom stat, kommun och landsting tillhör en stor del så kallade professionsyrken, som till exempel poliser, socionomer och sjuksköterskor. Professioner i offentlig förvaltning : en lärobok för universitetens professionsutbildningar 1. uppl.
Rhetoric and healing revising narratives about disability on jstor

svensk offentlig förvaltning har påverkat de två myndigheter som ansvarar för statens Detta förstärker motivationen till att undersöka de två professioner och  ”Professionerna i den offentliga sektorn behöver stärkas.

En särskild utredare ska utreda förutsättningarna för ökad och standardiserad användning av betrodda tjänster i den offentliga förvaltningen. Syftet med utredningen är att höja säkerheten och stärka tilliten när betrodda tjänster används.
Gratis bildhantering

high risk funds
swedbank omsättning 2021
subperiosteal hematoma
dyra hogtalare
manusförfattare kurs
mälardalens högskola eskilstuna kurser

Vad utmärker offentlig förvaltning? Och vilka specifika krav ställs på professioner inom offentlig förvaltning? Det är några av de frågor som utförligt behandlas i boken. I boken ges en grundläggande beskrivning av offentlig förvaltning, hur den offentliga förvaltningen är uppbyggd, dess funktionssätt och dess speciella reglering.

på hur New Public Management-ideologins intåg i svensk offentlig förvaltning upplöste professionernas utrymme att vara just professioner. DEN INNOVATIVA STADEN - INNOVATION I OFFENTLIG SEKTOR. Rapportens huvudbudskap. Den offentliga sektorn står inför mycket stora utmaningar.


Vattenfall stockholm exergi
svenska romer efternamn

Abstract <p>Torgny Klasson (redaktör)</p> <p>Professioner i offentlig förvaltning</p> <p>Studentlitteratur, 2010. 186 sidor, häftad.

Men vad är det egentligen som kännetecknar professioner? Vad utmärker offentlig förvaltning? Denna bok är en introducerande lärobok om professioner inom offentlig förvaltning.

Vad utmärker offentlig förvaltning? Och vilka specifika krav ställs på professioner inom offentlig förvaltning? Det är några av de frågor som utförligt behandlas i boken. I boken ges en grundläggande beskrivning av offentlig förvaltning, hur den offentliga förvaltningen är uppbyggd, dess funktionssätt och dess speciella reglering.

Potentialen beräknas uppgå till cirka 140 mdkr årligen, motsvarande cirka 6 procent av dagens totala offentliga utgifter. Samtidigt står Sverige infö;r betydande utmaningar. Syftet med reformen är att skapa bästa möjliga förutsättningar för den offentliga förvaltningen att förverkliga regeringens politik. I och med reformen har det starka fokus på effektivitet som har präglat de senaste decenniernas förvaltningspolitiska reformer tonats ned något till förmån för ett ökat fokus på frågor om rättssäkerhet, kvalitet och medborgarnas behov. Vicki är verksam som forskare och lärare vid Förvaltningshögskolan.

man bör lära från ”goda exempel”.