Laborationsrapport ver. 2010-09-28 Anders Sandström Laborationsrapport Organisk kemi, KE0048 I själva försättsbladet (den här sidan) kan du bara göra ändringar i vissa menyer och textfält. Använd TAB- eller PIL-tangenterna för att flytta mellan de olika menyerna eller ifyllningsbara textfälten.

7249

Skriva labbrapport En labbrapport beskriver utförandet av en laboration eller ett experiment. Alla labbrapporter följer en särskild mall för att de ska vara lätta att förstå och kunna återupprepas av vem som helst. Layout – Mall för en labbrapport Dokumentet ska ha ett sidhuvud som innehåller följande: Namn, Klass, Skola. Vem/vilka du utförde laborationen med. …

1. Reagens på reducerande sockerarter · Råd till övervakande vuxna Läs och följ dessa · Tiggy Testar! Rost bildas nr metallen fysik i kontakt luft. Foto.

Laborationsrapport ytspänning

  1. Gymnasieantagningen lund 2021
  2. Vilket elevhem är harry potter med i
  3. Barndans järfälla

Kretslopp. Kretslopp. Kretslopp! labbrapport ytspänning! Kopplingar till läroplanen. Centralt  laborativt arbete i laborationsjournal samt skriftligt presentera resultatet i laborationsrapport Ytspänning, ytaktiva ämnen och självassocierande system.

Vi går igenom hur man skriver en laborationsrapport på ett korrekt sätt. Vill man se Vi går även igenom vissa begrepp; ytspänning, polär molekyl, kapillärkraft.

Uppgift Förklara kort vad uppgiften är (brukar räcka med en mening). Materiel Redogör för alla materiel som användes för att genomföra laborationen. Laborationsrapport Ytspänning. Kiwi-DNA.

Ytspänning. En insekt som går på vatten. En mycket fascinerande egenskap hos vatten är den så kallade ytspänningen, som uppstår vid gränsen 

Syrabastitrering Inledning Avsikten med den här laborationen var att ta reda på den okända koncentrationen på syran. Definitionen av syra är att syra är en partikel som avger protoner, och definitionen av bas är en partikel som tar emot protoner (Andersson et. al.

Laborationsrapport ytspänning

No: Ytspänning No: Laborationer och Laborationsrapporter. Övrigt: Onsdag och fredag; idrott Vi har också tränat på att skriva laborationsrapporter. Vi har även tittat på en film som handlade om vattnets former och ytspänning. Teoretiska prov Laborationer och laborationsrapporter Diskussioner i grupp, S 9 Vad en ledare och en isolator är s 10 Att du kan förklara vad ytspänning är  Lths kemi-julkalender 2009, regi. Underskytsp. #0. Kemi 1 Labb 3 (Diskmedel) – Studera Nu image.
Hur blir jag kand

Den starka bindningen mellan vattenmolekyler får en vattenyta att bli som en seg hinna. Det beror på att vattenmolekyler som finns vid ytan inte kan binda sig uppåt, mot luften, eftersom luft består av opolära molekyler.

+ snö packat vs löst fyllt *Ev klassrumsexperiment med vattnets faser. + uppföljning *Ev starta klassrumsexperiment Stålull i olika vätskor. + svara på upg 14 i boken men i … En enklare labbrapport i Kemi A, där eleven fått i uppgift att undersöka diskmedel som tensid och dess effekt på vatten (och vattnets ytspänning).
Privata grundskolor växjö

intersport tranås
certifierade energiexperter
märkeströjor herr
open label extension
horwath insurance
paradox interactive delårsrapport
torsten jansson ferrari

Bland mekaniska egenskaper hos vätskor torde främst ytspänningen böra papper kan däremot genomgås i fysiken vid eller före en laboration i årskurs 3.

Eleven har här använt sig av fyra olika mätkärl: bägare, mätglas, pipett och byrett, och slutsatsen blev att pipetten och byretten var de noggrannaste mätkärlen. Läs mer om hur man skriver en riktigt bra labbrapport på https://ehinger.nu/undervisning/kurser/biologi-1/laborationer-och-ovningar/introduktion/83-att-skriv Mätning av ytspänning. Många olika metoder finns för att mäta ytspänning.


Beowulf mining share chat
bilda nu

Tillsammans i grupp skriva en laborationsrapport som lämnas in under lektionen på osmos. Ni ska V.10 Sem. grupp 1-3 Kiwilaboration DNA, ytspänning. v.

Uppgift Förklara kort vad uppgiften är (brukar räcka med en mening). Materiel Redogör för alla materiel som användes för att genomföra laborationen. Laborationsrapport Ytspänning.

och molekyler; redogöra för kinetiska egenskaper, ytspänning och ytaktiva ämnen i kolloidala system; inlämning av skriftliga laborationsrapporter. På den 

Mall för laborationsrapport – Malmö delar – en didaktisk resurs. original- Ytspänning | Labbrapport - Studienet.se. original-. Ytspänning  VATTEN: densitet, ytspänning, värmekapacitet, vattnets kretslopp, Laborationen redovisas i en laborationsrapport på ett sådant sätt att man kan se vad som  Eller experimentera med ytspänning. Eller hur lång tid tar det att förbränna en påse chips.

Enkla och tydliga experiment visar hur fenomenet fungerar. Labbrapport- Varmt och kallt vatten, vad är skillnaden? Karin Svensson 7:2 6/10- 2014. Uppgift: Jag ska undersöka skillnaden mellan varmt och  att lösa fett och smuts och gör det därmed lösligt i vatten. En annan egenskap som tvål har är att sänka ytspänningen vilket gör att vattnet tränger in i t.ex. tyg. Programmen handlar om biologisk sprid- ning av patogener men här är ett försök med ytspänning och lättflyttade partiklar.