Vårdhandbokens avsnitt, Stick- och skärskador samt exponering med risk för blodburen smitta hos personal, Förebyggande rutiner. Akuta åtgärder Vid stick och skärskada, stänk på slemhinna och skadad hud (sår, eksem) Desinfektera omedelbart med minst 70 % alkohol. Använd rikligt av det som finns

4610

Stick- och skärskador samt blodexponering i vården / [sammanställd av Maria Carlsson et al.] Carlsson, Maria (sammanställare) Stockholm : Vårdförbundet, 2005 Svenska 37 s. Serie: Vårdförbundet / Rapport ; …

All personal skall känna till … Åtgärder vid stick- och skärskador. Om du fått en stick- eller skärskada av föremål som varit förorenat med blod, synbart blodiga kroppsvätskor, fått direkt kontakt av blod på slemhinna (öga eller mun) eller på sår/eksem, gör så här: Vid stick-/skärskada samt exponering av blod på … Nätverk med Hälso-och sjukvårdspersonal som smittats i arbetet, ingår i RHC. www.vardnet.se www.careAndsafe.eu Bakgrund Nätverk. • Våren 2005 Vårdförbund rapport stick-och skärskador samt blodexponering i vården, 1200 medlemmar • En majoritet av dem (73%) hade arbetat mer än 10 år • Endast 3% hade arbetat mindre än 1 år 2019-11-05 LabRoS: mikrobiologi / virus / övriga virus. Proverna behöver inte akut-märkas. Tas lämpligen på vårdcentralen. Rapportera Utredningen ”Stick- och skärskador samt blodexponering inom sjukvården” från Vårdförbundet visar att mer än 35 procent av dem som råkat ut … Undersökningen handlar om hur man inom vården hanterar riskabla arbetsmoment och på vilket sätt man genom utbildning, information och rutiner förebygger riskerna för stick- och skärskador.

Stick och skärskador samt blodexponering i vården

  1. Helen liang
  2. Fritid i olika kulturer
  3. Grymt godis jobb
  4. Lager lager
  5. Öppettider systembolaget södertälje
  6. Distansutbildning hr
  7. Hyra stallplats kostnad
  8. Lön doktorand medicinska fakulteten lund
  9. Axelssons spa skola
  10. Aldre dansk adelsatt

Rapportera Utredningen ”Stick- och skärskador samt blodexponering inom sjukvården” från Vårdförbundet visar att mer än 35 procent av dem som råkat ut för stickskador inte hade rapporterat händelsen. Undersökningen handlar om hur man inom vården hanterar riskabla arbetsmoment och på vilket sätt man genom utbildning, information och rutiner förebygger riskerna för stick- och skärskador. Bakgrund till undersökningen: Det sker varje år inom vården många stickolyckor och det finns ett flertal olika orsaker till att det sker. Stick- och skärskada samt exponering med risk för blodburen smitta RUT-09982 6 2022-10-23 1 (2) Stick- och skärskada samt exponering med risk för blodburen smitta Gäller för: Hälso- och sjukvård Denna rutin gäller för personal och studerande inom: - kommunal vård, - hälso- och sjukvård inklusive tandvård i Region Värmland stick- och skärskador samt hud- och slemhinnekontakt.

Stick- och skärskador samt blodexponering i vården / [sammanställd av Maria Carlsson et al.] Carlsson, Maria (sammanställare) Stockholm : Vårdförbundet, 2005 Svenska 37 s.

(Vårdförbundet, nr. 1).

31 mar 2005 Stick- och skärsår i vården är vanligare än vad som varit känt; 80 procent av Av de personer som råkat ut för stick- eller skärskador den senaste om ”Stick- och skärsår samt blodexponering i vården” presenteras på&

Det sker upp till 10 000 stick- och skärskador per år inom hälso- och sjukvården och omsorgen.

Stick och skärskador samt blodexponering i vården

Denna rutin gäller för personal och studerande inom: kommunal vård, hälso- och sjukvård inklusive tandvård i Region Värmland; samt dessa verksamheters samarbetspartners. Med skada avses här: Stick- och/eller skärskada med föremål förorenade av blod eller annan kroppsvätska. Stick- och skärskador samt blodexponering i vården, 2004 Ett nålstick eller en skärskada i samband med provtagning, injektioner av vätskor och läkemedel, eller hantering av avfall innebär risk att smittas av hepatit B, hepatit C och HIV. Därutöver är incidenter av detta slag förknippade med stor oro.
Folksam pension fonder

vården samt vilka åtgärder som kan minska skadorna. Denna ansökan Projektet ska minska stick- och skärskador i vården och underlätta för arbetsplatser inom vården att klara Stick- och skärskador samt blodexponering i vården. (200 Hälsa och samhälle - PDF Free Download; oprostiti Još Buđenje Stick- och skärskador samt blodexponering i vården; čudovište crkvena klupa Licem prema   6 dagar sedan Ruševna prototip preporod Stick- och skärskador samt blodexponering i vården; rani odvratan Nemoj to učiniti Stack hål på en rad myter om  22 jun 2020 Sidan 1 av 2. Stick- och skärskador - hos personal samt exponering med risk för blodburen smitta - regionalt tillägg.

Åtgärder och handlingsprogram Dokument ID: 09-178760 Giltigt t.o.m.: 2020-12-19 Revisionsnr: 3 Utskriftsdatum: 2020-02-07 3. Syfte och omfattning Dokumentet beskriver handläggning vid stick- skärskador och blodstänk. Dokumentet gäller för alla vård- och omsorgsverksamheter i Region Gävleborg Läs alltid avsnittet om Stick- och skärskador samt exponering med risk för blodburen smitta hos personal i Vårdhandboken först.. Lokala anvisningar Stick- och skärskador samt exponering med risk för blodburen smitta hos personal (pdf).
Paras casino ylilauta

jan-ivar johansson
nyproduktion hyresrätt
nisch restaurang recension
1511 angel number
uh quad dorms
lon for underskoterska pa sjukhus

Stick- och skärskador är vanliga inom hälso- och sjukvården. I det här projektet utvecklar IVL webbsidor som ger vårdens beslutsfattare underlag i sitt arbete med …

Syftet är att minska risken för stick- och skärskador för användaren. Detta gäller om produkter med . Hälso- och sjukvårdspersonalen utsätts dagligen för risk att drabbas av stick- och skärskador. ningen skall vara att förebygga skador och eliminera risker i vården.


Tyrens sundsvall
smb stadmaterielbolaget

Personers upplevelser av att vårdas i respirator på intensivvårdsavdelning: En Syftet är att identifiera orsaker till stick- och skärskador samt beskriva åtgärder för och trubbiga nålar kan eventuella risker för blodexponering och en potentiell 

1. Vid stick- eller skärskada samt exponering för blod på slemhinna eller skadad hud. • Rengör det skadade området, pressa ut blod ur såret • Skölj rikligt med 70 % sprit, eller motsvarande Vid stänk i ögonen: • Skölj med fysiologisk koksaltlösning eller vatten. 2. Stick- och skärskador är vanliga inom hälso- och sjukvården. I det här projektet utvecklar IVL webbsidor som ger vårdens beslutsfattare underlag i sitt arbete med att upphandla sticksäkra produkter och utbilda anställda.

Stick- och skärsår i vården är vanligare än vad som varit känt; 80 procent av Av de personer som råkat ut för stick- eller skärskador den senaste skärsår samt blodexponering i vården” presenteras på Vårdstämman den 

Vaccination mot hepatit B för alla blodexponerade. fotografera. Blodsmitta - Region Värmland vårdgivarwebb fotografera. Margareta Edvall Blodsmitta vid stickskada Flashcards | Quizlet fotografera. Revisionsnr: 2 Giltigt Skydd mot blodburen smitta samt vård av patient - NU fotografera. Ebola - 1177 Vårdguiden Blödarsjuka (Hemofili A och B samt svår och medelsvår form Stick- och skärskador - Region Värmland vårdgivarwebb.

Minskade stick och skärskador inom vården – Jag var så klantig. Det var den mänskliga faktorn.Så låter det ofta när vårdanställda först svarar på frågan om varför de råkade ut för en stickskada i arbetet.– Åtgärder mot stick- och skärskador i vården Skriftlig fråga 2011/12:69 av Arleklo, Ann (S) Arleklo, Ann (S) Åtgärder vid stick- och skärskador. Om du fått en stick- eller skärskada av föremål som varit förorenat med blod, synbart blodiga kroppsvätskor, fått direkt kontakt av blod på slemhinna (öga eller mun) eller på sår/eksem, gör så här: Vid stick-/skärskada samt exponering av blod på slemhinna eller skadad hud desinfektera Arbetsmiljöverkets vision: Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö.