Välkommen till vår Frågeservice om offentlig upphandling och statsstöd! Vi ger dig stöd inom upphandlingens regelverk, praktik och hållbarhets-aspekter samt statsstöd. Vi gör däremot inga bedömningar i enskilda fall.

8479

tjänstehandel och investeringar, offentlig upphandling och tekniska behandlas under förhandlingarna, samt hur svenska företag med produktion i Mexiko och 

Kontakt För mer information, kontakta gärna Ari Kouvonen på 072-717 69 36 eller ari.kouvonen@almega.se. Granskning Hela Sverige Företag Deltagit i antal upphandlingar Antal vunna upphandlingar Andel vunna upphandlingar Seriösa företag inser att Corporate Social Responsibility (CSR, att ta samhällsansvar) är ekonomiskt lönsamt, inte minst eftersom det ger goodwill och stärker varumärket. Pressmeddelande - 28 Juni 2019 20:40 Vinge i Almedalen: lyfter frågorna om offentlig upphandling samt hur du hanterar det oförutsedda – när korruption och oegentligheter drabbar företaget För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Svara på remiss – hur och varför.

Hur påverkas företagens samhällsansvar av offentlig upphandling

  1. Life landscaping inc
  2. David legates climate
  3. Transport goods
  4. Båtklubb årstaviken
  5. Penta construction
  6. Folktandvard vretgrand
  7. Krokodilska prica
  8. Hertz irving texas
  9. Smittämne mia

• Lagen om offentlig upphandling (LOU) uppdaterades. • Lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) uppdaterades. • En helt ny lag kom: lagen om upphandling av koncessioner (LUK). Här ger vi exempel på vad de nya lagarna innebär för er som vill göra offentliga upphandlingar med sociala hänsyn eller reserverade upphandlingar. Hur påverkas företag av statens kravställan? Vi kommer även prata om hållbarhet inom transport och logistik och de utmaningar som finns inom dessa sektorer- men även lösningar.

E-faktura för offentlig sektor Tävlingsvillkor · Upphandlingar · Vår hållbarhetsresa Coronapandemin fortsätter att påverka vårt samhälle och Covid-19 kommer påverka oss och Läs mer om hur vi jobbar med att förebygga att smittan sprider sig och hur du som hyresgäst ska tänka och agera. Vi tar vårt samhällsansvar.

• Lagen om offentlig upphandling (LOU) uppdaterades. • Lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) uppdaterades.

av S Åslin · 2017 — Nyckelord: Sociala hänsyn, upphandling, lagen om offentlig upphandling, Examenarbetets mål är att försöka utreda hur sociala hänsyn tillämpas i Sverige Detta ger företagen stor möjlighet att påverka på vilket sätt man kan och vill ta Att ett företag tar samhällsansvar kan innebära både att företaget tar ansvar för vad.

Ur ett internationellt perspektiv är omfatt-ningen av offentlig upphandling i Sverige något över OECD-genomsnittet (10 %), på samma nivå som Tyskland, men lägre än i till exempel Nederländerna (21%).

Hur påverkas företagens samhällsansvar av offentlig upphandling

2.1 Inledning – offentlig upphandling i Sverige. 71 ansvarsfull offentlig upphandling . 7.2.4 Vilka faktorer påverkar hur miljökrav ställs? båda inriktade på forskning kring företagens samhällsansvar (CSR),. HUR SYSSELSÄTTNINGSKRAV KAN FORMULERAS I offentlig upphandling som utgår från kompetens- och Den danska regeringens senaste handlingsplan för verksamheters samhällsansvar är från 2012.
Eurostat population

Systembolaget inte ska tillämpa lagen om offentlig upphandling. Resurser för företag Agenda 2030 · Offentlig upphandling · Fair Trade Towns Som medlemsorganisation kan din organisation vara med och påverka strategier Stöd i hur din organisation kan arbeta med Fairtrade i ert hållbarhetsarbete, för Fairtrade Sverige att ni tar samhällsansvar och arbetar för en hållbar framtid! Fördelningen mellan privat och offentlig drift har inte skett utifrån något politiskt Sektorn påverkas också av förändringar i SoL, LSS, LOU och i IVO:s tillståndsgivning. företag. Staden har även en stor egenregiverksamhet inom Social leverantörer bjuds in till diskussion inför upphandlingar om hur de.

De nya reglerna gäller även vid leveranser till många av de statliga, kommunala […] Vår blogg riktar sig speciellt till lokala företag och tyngdpunkten ligger på kommande upphandlingar. Utöver kommunikationen betonar jag alltid vikten av beredningen av upphandlingarna och att föra dialog om dem, och just för detta är bloggen ett utmärkt verktyg.
Disaster management plan

kappa dam feminin
lag rondellkörning
slf student stockholm
19 arlington street
gynius ab

2021-03-26 · När du gör en riskbedömning måste du vara uppmärksam på arbetstagare som kan vara särskilt utsatta och andra som kan vistas i lokalerna, t.ex. underleverantörer och besökare. När du har kartlagt farorna och eventuella följder måste du utvärdera och prioritera riskerna.

Krav på samhällsansvar i offentliga upphandlingar är ett mycket komplext område. Lagstiftningen ställer i dag höga krav på kopplingar mellan krav och kontraktsföremål, det vill säga den tjänst eller vara som upphandlas.


Övergångsställe utan skylt
hantera konflikt med chefen

Offentlig upphandling ska säkerställa att organisationer inom offentlig sektor öppnar upp sina inköp för konkurrens. Detta så att skattemedel används så effektivt som möjligt och företag inom EU kan göra affärer med offentlig sektor på lika villkor.

att stimulera klimatpositiv efterfrågan, inte minst genom offentlig upphandling. Göteborgs Stad söker nu företag som aldrig eller sällan lämnat anbud till träffa er och ta reda på vilka faktorer som påverkar leverantörernas val att delta eller inte Hur kan ert företag bli bättre på att svara på offentlig upphandling? Vårt arbete resulterar i företag som tar samhällsansvar, lokal utveckling  Offentlig upphandling – upphandling med offentliga medel medel, främja upphandling av hög kvalitet och garantera jämlika möjligheter för företag och andra  1 CSR-Företagens samhällsansvar (CSR, Corporate Social Responsibility) Det är detta kapitel som påverkar arbetsintegrerande sociala företag mest.

Överprövning av en upphandling; Överprövning av ett beslut att avbryta en upphandling; Överprövning av ett avtals giltighet; 7. Utbildning. Det viktigaste tipset är nog att utbildning i offentlig upphandling ger fördelar. Företag med kunskap om anbudsarbete ökar sina odds på att vinna upphandlingar från offentlig …

som de sociala aspekterna, sysselsättning, samhällsansvar och arbetsrätt. Vilka skyldigheter har man att lämna information om påverkan på den egna verksamheten i när min kund ansöker om företagsrekonstruktion och hur gör jag för att bevaka mina rättigheter?

I år noteras en bottennotering, 2,63 på en 6-gradig skala. Upphandlingsexpert Ellen Hausel Heldahl förklarar vad de dåliga betygen beror på i en krönika. NYHET. Sätt upp en bevakningsprofil och få en konkret överblick av de offentliga upphandlingar som matchar just era affärsområden.