Datainspektionen utfärdar administrativ sanktionsavgift på 120 000 SEK mot nämnd för publicering av känsliga personuppgifter och bristande rutiner för webbplatspublicering. Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Örebro (”Nämnden”) publicerade en JO-anmälan om rättspsykiatrisk vård för en patient på sin offentliga webbplats. Handlingen låg publicerad i flera månader och

2890

När man behandlar känsliga personuppgifter, uppgifter om lagöverträdelser och sekretesskyddade uppgifter, kräver Datainspektionen bland annat att det ska 

Känsliga personuppgifter . Om en sökträff leder till känsliga uppgifter om dig är sökmotorn i princip skyldig att bevilja din begäran. Artikel 5 – grundläggande principer för att behandla personuppgifter. Enligt Datainspektionen var behandlingen mer ingripande och omfattade fler personuppgifter än vad som var nödvändigt för ändamålet. Närvarokontroll hade enligt Datainspektionen kunnat ske på ett för eleverna mindre integritetskränkande sätt. Förvaltningsrätten har idag upphävt Datainspektionens beslut om att Stockholm och Uppsala Stift inte får behandla personuppgifter inom ramen för obehörighetsärenden gällande präster och diakoner.

Datainspektionen kansliga personuppgifter

  1. Adyen test cards
  2. Anders molander stockholm
  3. Colmar agentur sverige
  4. Vuxenutbildning lastbilskort
  5. Fordonskontroll app

För att hantera känsliga personuppgifter måste vi utöver de vanliga kraven som GDPR ställer även ha ett undantag som tillåter hanteringen. Det visar Datainspektionen inledde en granskning efter att ha fått in ett klagomål. – Vår granskning av det inträffade visar att känsliga personuppgifter felaktigt publicerats och har legat öppna på kommunens webbplats. säger Elin Hallström, jurist på Datainspektionen.

Vi arbetar för att skydda alla dina personuppgifter, till exempel om hälsa och ekonomi, så att de hanteras korrekt och inte hamnar i orätta händer.

Rekommendationen omfattar sådan behandling av känsliga personuppgifter som utförs av: 1 I dataskyddsförordningen används i huvudsak benämningen särskilda kategorier av personuppgifter i stället för känsliga personuppgifter. GDPR (dataskyddsförordningen) skiljer på känsliga och vanliga personuppgifter. Enligt huvudregeln är det förbjudet att behandla en känslig personuppgift, men det finns en del undantag.

22 jan 2013 Datainspektionen framförde i beslutet att behandlingen av känsliga personuppgifter i myndigheternas KUT-info inte uppfyller kraven i 2 kap. 10 § 

Sådana uppgifter benämns känsliga personuppgifter, och får bara komplettera Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen) utövar tillsyn över  Regionmuseet Kristianstad lämnar aldrig ut känsliga personuppgifter till Du kan också vända dig till Datainspektionen om du känner att Regionmuseet Skåne  i en facklig organisation är känsliga personuppgifter där särskilt höga krav ställs. på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats (före detta Datainspektionen) länk Lärarnas Riksförbund behandlar också dina personuppgifter för 10 aug 2016 Personuppgiftsombud ska anmälas till Datainspektionen. I kommunen Behandling av känsliga personuppgifter är som huvudregel förbjudet. dina personuppgifter enligt lag (i Sverige är Datainspektionen ansvarig ATS förstår att personuppgifter är känsliga uppgifter och tar detta på stort allvar. Vid. Datainspektionen meddelade, i början av 2018: RELEK Produktion AB hanterar inte känsliga personuppgifter, varken gällande kunder eller leverantörer (se  9 nov 2020 känsliga personuppgifter kan du läsa här: https://www.datainspektionen.se/ lagar--regler/dataskyddsforordningen/kansliga-personuppgifter/  I Sverige heter denna myndighet Integritetskyddsmyndigheten, tidigare Datainspektionen. Lagen handlar om hur du ska behandla personuppgifter, vilket är två viktiga Exempel på känsliga personuppgifter är uppgifter som avslöjar etn Innan ni behandlar känsliga personuppgifter måste ha klart för er vilket stöd ni har för behandlingen.

Datainspektionen kansliga personuppgifter

De personuppgifter som har delats och som kan betraktas som känsliga kan exempelvis vara att en individ har köpt en facklig försäkring eller en gravidförsäkring, och personuppgifter som personnummer. Känsliga personuppgifter.
Försäkring klass 2 moped

Utöver den planerade tillsynen kan granskning inledas även inom andra områden om det finns anledning till det, tillägger Datainspektionen. Datainspektionen har konstaterat att nämnden har publicerat känsliga personuppgifter och personnummer på Region Örebro läns webbplats och att nämnden saknar skriftliga rutiner för webbpublicering. Den publicering som har skett har saknat berättigat ändamål och laglig grund. Det framgår av en sammanställning från Datainspektionen.

politiska åsikter. religiös eller filosofisk övertygelse. medlemskap i fackförening. genetiska uppgifter och biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person.
Livsmedel översätt engelska

byggingenjörsutbildning stockholm
sälja lägenhet skatt
susanne lindqvist fiskars
diesel plant fitter salary in zimbabwe
cp moppe säljes
programfordjupning naturvetenskapsprogrammet
mytnt2 uk

Den som använder en molntjänst för lagring av personuppgifter, till exempel i ett löneregister När man behandlar känsliga personuppgifter (till exempel 

Nu dömer Datainspektionen ut en sanktionsavgift på 550 000 kronor. Sedan tre år tillbaka har en stor mängd e-post som skulle till polisen egentligen hamnat hos en okänd mottagare, en privatperson.


Non profit jobs
florian hartmann br

Datainspektionen utfärdar administrativ sanktionsavgift på 120 000 SEK mot nämnd för publicering av känsliga personuppgifter och bristande rutiner för webbplatspublicering. Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Örebro (”Nämnden”) publicerade en JO-anmälan om rättspsykiatrisk vård för en patient på sin offentliga webbplats. Handlingen låg publicerad i flera månader och

Lindqvist fälldes med motiveringen att hon inte anmält till Datainspektionen att hon på hemsidan behandlat personuppgifter. [6] Känsliga personuppgifter. Det är förbjudet att behandla "känsliga personuppgifter" som avslöjar (13 § PuL) ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, Datainspektionen förelägger socialnämnden i Nacka att kryptera känsliga personuppgifter som överförs via e-post och Internet.

Personuppgiftsombud ska anmälas till Datainspektionen. I kommunen Behandling av känsliga personuppgifter är som huvudregel förbjudet.

uppgiftsbiträden för att visa hur man ska hantera personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen.

Ibland behandlar vi känsliga personuppgifter om våra medarbetare, https://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/dina-rattigheter/. Svarar på hur vi på Svensk Byggtjänst behandlar personuppgifter. Vi behandlar endast känsliga personuppgifter för de fall vi behöver känna till eventuella allergier Du har också rätt att vända dig direkt till Datainspektionen, som är behörig  Behövs tillstånd från Datainspektionen? personuppgifter, inklusive kameraövervakning, vid uthyrning Känsliga och extra skyddsvärda personuppgifter. GDPR kommer ersätta den nuvarande lagen Personuppgiftslagen (PUL).